CÁC DỊCH VỤ

Sinh Trắc Học Vân Tay

Giúp tư vấn giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho trẻ em và học sinh phù hợp với năng lực và khả năng của học sinh

Trị Liệu Tâm Lý

Trẻ phát triển không bình thường về tâm lý. Thường xuyên stress, tự ti. Vợ chồng, đồng nghiệp thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Scroll to Top