Sự kiện ĐỪNG BẮT CÁ LEO CÂY

Albert Eistein: “Ai cũng là thần đồng. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây của nó, thì nó sẽ sống cả đời với niềm tin rằng nó là một kẻ ngu ngốc”. Bạn đã từng so sánh con mình với “Con nhà người ta”?Bạn đã từng chê con mình hậu đậu quá trong một công việc nào đấy?Bạn đã từng muốn sau này con sẽ làm ông này, bà nọ?Hãy xem video “Đừng bắt cá leo cây” của chúng tôi để thay đổi tư duy, góc nhìn và tôn trọng con mình hơn nhé!#NgocViet#SinhTracVanTay#DungBatCaLeoCay

https://www.facebook.com/109066161239143/videos/426608471855397

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn sẽ thích

Scroll to Top