Nhờ đọc cuốn sách mà tôi hãnh diện hơn về vai trò làm cha mẹ của mình

Tôi đang chới với, mông lung trong cách dạy con của mình. Tôi luôn nghĩ cách đối xử với con của mình là đúng đắn. Nghiêm khắc vừa đủ, bao bọc vừa đủ nhưng rất nhiều yêu thương, cho con rất nhiều thứ, vượt qua cả nhu cầu của con. Đổi lại, con càng ngày …

Nhờ đọc cuốn sách mà tôi hãnh diện hơn về vai trò làm cha mẹ của mình Xem thêm »