Chuyện nghề #01- Mất kết nối cảm xúc

ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI BẠN MẤT KẾT NỐI CẢM XÚC VỚI CON? Đó là vì THIẾU KẾT NỐI CẢM XÚC! Có một nghiên cứu thế này: khi chúng ta đau bụng thì “trời ơi đau thấu trời xanh, mày không hiểu được đâu, tao tưởng như chết luôn ấy”. Còn người ta mà đau …

Chuyện nghề #01- Mất kết nối cảm xúc Xem thêm »